Transformasi masyarakat India Malaysia ke arah komuniti yang inklusif dan berdaya saing.
Memperkasa masyarakat India Malaysia untuk perkembangan mampan dalam pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan insaniah

MOTIVASI

Mencungkil motivasi individu untuk memperkukuhkan diri melalui program-program MITRA.

INTEGRITI

Komitmen agensi yang berintegriti ke arah masyarakat India Malaysia yang lebih inklusif.

KERJASAMA

Bekerjasama sebagai satu pasukan tanpa mementingkan diri sendiri, mencuba yang terbaik dalam sebarang keadaan untuk berganding bahu dan memberi maklum balas yang membina serta mengelakkan konflik peribadi.

 

TANGGUNGJAWAB

Berdedikasi dalam merancang tindakan pengukuhan yang berterusan bagi mencapai kredibiliti dan kemampanan inisiatif yang dirangka untuk pembangunan masyarakat India di Malaysia.

 

 

PRIHATIN

Mewujudkan perhubungan optimistik dengan masyarakat melalui perhatian yang lebih fokus dan spesifik terhadap keperluan masyarakat India seiring dengan pembangunan nasional.

Perhubungan yang mesra dengan masyarakat