PEJABAT KETUA PENGARAH

Raveendran Nair A/L K. Kesavan Nair
Ketua Pengarah MITRA

03-8091 8192

raveendran@perpaduan.gov.my

PENGARAH

Muniswaran Gunasegaran
Pengarah Dasar & Pengurusan

03-8091 8174

muniswaran@perpaduan.gov.my

Kosong
Pengarah Pendidikan & Latihan
Kosong
Pengarah Ekonomi & Kerjaya
Suresh Ramasamy
Pengarah Kesejahteraan Sosial

03-8091 8178

suresh@perpaduan.gov.my

Kosong
Pengarah Identiti & Kecemerlangan Insaniah
Kosong
Pengarah Pemantauan
Dr Mahaganapathy Dass
Pengarah Pelaksanaan Strategik

03-8091 8175

mahaganapathy@perpaduan.gov.my