PEJABAT KETUA PENGARAH

Mahalingam Maniam
Ketua Pengarah MITRA

03-8091 8192

magalingam@perpaduan.gov.my

PENGARAH

Muniswaran Gunasegaran
Pengarah Dasar & Pengurusan

03-8091 8174

muniswaran@perpaduan.gov.my

Nagaiah Velu
Pengarah Pendidikan & Latihan

03-8091 8192

nagaiah@perpaduan.gov.my

Guganesan Parasuraman
Pengarah Ekonomi & Kerjaya

03-8091 8180

guganesan@perpaduan.gov.my

Suresh Ramasamy
Pengarah Kesejahteraan Sosial

03-8091 8178

suresh@perpaduan.gov.my

Prem Prethaban Maniam
Pengarah Identiti & Keterangkuman

03-8091 8177

prem@perpaduan.gov.my

Poovan Arumugam
Pengarah Projek Strategi

03-8091 8192

poovan@perpaduan.gov.my

Dr Mahaganapathy Dass
Pengarah Pemantauan

03-8091 8175

mahaganapathy@perpaduan.gov.my