PROGRAM RAWATAN STROK MITRA 2020

PROGRAM RAWATAN STROK MITRA 2020

🗓 Tarikh Program: 5 November 2020

🔎 Objektif Program: Program Rawatan Strok oleh Pusat Rawatan Jogohealth ini merupakan program rawatan / rehabilitasi pesakit strok yang melibatkan gabungan rawatan fisioterapi serta teknologi yang terkini seperti JOGO, Fitmi dan juga Music Glove. Ia dapat membantu dalam mempercepat proses rehabilitasi pesakit strok dengan menggunakan kombinasi beberapa kaedah serta meningkatkan penglibatkan ahli keluarga dalam menyokong proses pemulihan pesakit. Ahli keluarga turut diberi pendedahan dan dilatih untuk memberi sokongan fizikal dan emosi untuk membantu pesakit.

📍Lokasi: Kuala Lumpur & Johor Bahru

🎯 Kumpulan Sasaran: Pesakit Angin Ahmar (Stroke)