PROGRAM

ORGANISASI

PERUNTUKAN

PERINCIAN PROGRAM

4.

Penyediaan Modul Pelaksanaan, Pemantauan, Penilaian dan Promosi bagi Pelan Tindakan Masyarakat India (PTMI)

Universiti Sains Malaysia

(Usains Infotech Sdn. Bhd.)

RM381,000.00

Kajian ini bertujuan untuk menyediakan Modul Pelaksanaan, Pemantauan, Penilaian dan Promosi bagi Pelan Tindakan Masyarakat India (PTMI) dalam memastikan PTMI dapat dilaksanakan dengan baik dan seterusnya menjadi garis panduan dalam pelaksanaan program-program atau inisiatif yang digariskan dalam PTMI bagi pembangunan masyarakat India di negara ini.

 

*Program Inisiatif MITRA

Undian
Adakah infomasi di dalam Portal MITRA memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?