IDENTITI & KETERANGKUMAN

Identiti & Keterangkuman

Seksyen ini berfungsi sebagai agen transformasi dalam inisiatif yang berkaitan dengan aspek agama, kerohanian dan kefahaman budaya. Inisiatif tersebut akan menggalakkan pemikiran bermoral, tingkah laku yang baik serta gaya hidup yang sederhana dalam masyarakat melalui agama dan kerohanian yang seterusynya menghasilkan masyarakat India Malaysia yang holistik dari segi fizikal, emosi dan rohani.

Tempat & Fasiliti Tempat Ibadat

Upacara & Adat

Pendidikan Keagamaan & Kerohanian

Lembaga Wakaf Hindu

Penunaian Keagamaan / Hajat

Sejarah & Ketamadunan

Bahasa, Seni & Kebudayaan

Perayaan & Sukan

 

  • Menggalakkan pemikiran bermoral, tingkah laku yang baik serta gaya hidup yang sederhana dalam masyarakat melalui agama dan kerohanian.
  • Menghasilkan masyarakat India Malaysia yang holistik dari segi fizikal, emosi, rohani dan transformasi intelektual dalam tempoh 5 tahun akan datang.
  • Mewujudkan peluang yang berterusan untuk mendapatkan pendedahan dan pengetahuan yang mendalam melalui teks agama dalam tempoh 10 tahun akan datang.
  • Meningkatkan minat dan bilangan penyertaan dalam sukan tradisional yang berasaskan etnik seperti Kabadi dan Silambam dalam tempoh 5 tahun akan datang.
  • Memastikan yoga, meditasi, bhajans dan aktiviti kerohanian lain diamalkan oleh setiap masyarakat India di Malaysia dalam tempoh 10 tahun akan datang.