Pejabat Ketua Pengarah

En. Mahalingam Maniam
Ketua Pengarah MITRA

03-8091 8192

magalingam@perpaduan.gov.my

Pengarah

Pn. Shanthini Subramaniam
Pengarah Dasar & Perancangan

03-8091 8174

shanthini@perpaduan.gov.my

En. Suvarmani Subban
Pengarah Pendidikan & Latihan

03-8091 8175

suvarmani@perpaduan.gov.my

Kosong
Pengarah Ekonomi & Kerjaya
En. Suresh Ramasamy
Pengarah Kesejahteraan Sosial

suresh@perpaduan.gov.my

En. Prem Prethaban Maniam
Pengarah Identiti & Keterangkuman

03-8091 8177

prem@perpaduan.gov.my

Kosong
Pengarah Pelaksanaan Strategi