Pejabat Ketua Pengarah

En. Mahalingam Maniam
Ketua Pengarah MITRA

03-8091 8192

magalingam@perpaduan.gov.my

Pengarah

Kosong
Pengarah Dasar & Perancangan
Kosong
Pengarah Pendidikan & Latihan
En. Guganesan Parasuraman
Pengarah Ekonomi & Kerjaya

03-8091 8180

guganesan@perpaduan.gov.my

En. Suresh Ramasamy
Pengarah Kesejahteraan Sosial

suresh@perpaduan.gov.my

En. Prem Prethaban Maniam
Pengarah Identiti & Keterangkuman

03-8091 8177

prem@perpaduan.gov.my

Kosong
Pengarah Pelaksanaan Strategi